Zapal świat na niebiesko! – „Autyzm. W różnym świetle”

„Autyzm. W różnym świetle” to hasło trwającej od 29 marca do 2 kwietnia corocznej akcji wpisującej się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Obchody mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu, a także kształtowanie wśród częstochowian postaw poszanowania dla „inności” oraz akceptacji dla osób z niepełnosprawnościami.

W piątek, 31 marca w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie, odbyła się uroczysta gala, podczas której zostały wręczone liczne nagrody i wyróżnienia. Radio Fiat znalazło się wśród wyróżnionych jako miejsce przyjazne dla osób ze spektrum autyzmu. Nagrodę odebrała Aleksandra Mieczyńska, zastępca dyrektora Katolickiego Radio Fiat:

– Szkoły pracowały wiele miesięcy na tytuł przyjaznego miejsca dla osób ze spektrum autyzmu – mówi Jolanta Miękina, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka:

Zaangażowanie społeczne w propagowanie świadomości na temat autyzmu jest z roku na rok coraz większe, o czym wspomina Roman Kowalczyk, prezes Stowarzyszenia Daj Mi Czas:

Przed galą i koncertem „Kora Jackowska. Poetka” w wykonaniu Agnieszki Łopackiej i Krzysztofa Niedźwieckiego, można było kupić cegiełkę na Środowiskowy Dom Samopomocy typu D dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Poza Miejskim Domem Kultury współorganizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Daj Mi Czas, Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w Częstochowie oraz Zespół Szkół Specjalny nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie.

Zapal się na niebiesko - uroczysta gala