Zaplanowano odstrzał dzików w Częstochowie

W ostatnich tygodniach mieszkańcy dzielnic Brzeziny, Błeszno i Dźbów składali do Urzędu Miasta liczne zgłoszenia o wysokiej liczebności dzikich zwierząt pojawiających się na ulicach miasta. Trudniejszy dostęp do żywności i zmienne pogody sprawiają, że w poszukiwaniu pożywienia dziki zaczynają zbliżać się do człowieka. Może to powodować zagrożenie dla mieszkańców miasta.

– Z tego tytułu należało wystąpić do Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Częstochowie o interwencje w tej sprawie – mówi Tomasz Jamroziński kierownik Biura Prasowego Urzędu Miasta Częstochowy:

Ustawa o prawie łowieckim z jednej strony zezwala na odstrzał redukcyjny dzików, z drugiej strony wskazuje na obostrzenia w ustawie. Ustawodawca daje możliwość odstrzału redukcyjnego, ale w rozumieniu ustawy nie jest on polowaniem i nie zezwala na to, aby ominąć przepis. W ustawie nie jest napisane kto „poluje” w odległości mniejszej niż 150 m, tylko kto „strzela” w odległości mniejszej niż 150 m. Czy myśliwi mogą odstrzelić dziki wyjaśnia Wacław Matysek, rzecznik prasowy Polskiego Związku Łowieckiego:

– Przy spotkaniu z dzikami po pierwsze nie panikujemy – mówi Katarzyna Szostak Specjalista Służby Leśnej z Nadleśnictwa Złoty Potok:

W przypadku wystąpienia dzika na drodze bądź w miejscu, w którym nie powinien się znaleźć, należy zgłosić taki przypadek do Zarządu Okręgowego PZŁ w Częstochowie. Numer alarmowy ,,dziki w mieście” to 725 000 112.