Zaprojektuj koszulkę – konkurs

KWP

W kwietniu 1945 roku na ziemiach łódzkich, w tym także na terenie Radomska rozpoczęły działalność Konspiracyjne Wojska Polskie. Z okazji 70 rocznicy utworzenia polskiej organizacji niepodległościowej władze Radomska ogłosiły konkurs na projekt graficzny koszulki patriotycznej. Prace mają nawiązywać do działalności, historii i żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Konkurs adresowany jest do osób, które ukończyły 15 lat. Projekty konkursowe osobiście lub drogą pocztową do piątku 20 marca należy dostarczyć do Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta Radomska (ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, pok. 211). Regulamin i szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.radomsko.pl/wiadomosc-Konkurs_na_projekt_graficzny_koszulki_-634.