Żarki- twoje miejsce na Jurze

zarki9

Z myślą nie tylko o turystach, ale i o mieszkańcach stworzono nową turystyczną stronę gminy Żarki. Głównym celem jest promocja gminy i wszelkich podmiotów związanych z turystyką. Żarki to pierwsza gmina w północnej części województwa, która postawiła na turystyczną wizytówkę. Wielką nowością jest interaktywna mapa, która ułatwia wybór tras, miejsce noclegu i wybór atrakcji i pomaga praktycznie zaplanować każdą wycieczkę.

Pod adresem: www.turystykazarki.pl znajdują się wszystkie niezbędne informacje, pomocne w wypoczynku na terenie gminy. I tak bez kłopotów znajdziemy dane o:
– bazie noclegowej i gastronomicznej,
– ważnych praktycznych informacjach,
–  formach turystyki możliwych do uprawiania na terenie Gminy,
– formach rekreacji oraz bazie sportowo- rekreacyjnej,
– walorach środowiskowych,
– propozycjach wycieczek z uwzględnienie rożnych segmentów rynku,
Strona zawiera również przewodnik turystyczny dla odwiedzających i turystów. Uzupełnieniem jest bogata multimedialna warstwa: filmy, zdjęcia, e-kartki, materiały promocyjne do pobrania

Wielką nowością jest interaktywna mapa, która ułatwia wybór tras, miejsce noclegu i wybór atrakcji i pomaga praktycznie zaplanować każdą wycieczkę.

– Turystyka w naszym regionie będzie się rozwijać, a turystów będzie przybywać. A nowo powstała strona internetowa zachęci nie tylko przyjazdu, ale i dłuższego  wypoczynku przekonuje burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.

Dofinansowanie uzyskał  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach w ramach zadania: Moje miejsce na Jurze – utworzenie turystycznej strony internetowej upowszechniającej ofertę turystyczną Gminy Żarki wraz z przygotowaniem mobilnych roll-up. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.