Zatrzymanie obywateli Ukrainy nielegalnie pracujących na terenie gminy Mykanów

straz graniczna
3 marca funkcjonariusze Śląsko–Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili 8 obywateli Ukrainy naruszających przepisy.
Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych w Częstochowie i Mysłowicach zatrzymano trzech Ukraińców, którzy wykorzystywali posiadane dokumenty pobytowe z prawem do pracy w Polsce w celu innym niż deklarowali podczas składania wniosku wizowego. Na autostradzie A4, w rejonie miejscowości Rudka, został zatrzymany kolejny obywatel Ukrainy, który przewoził w samochodzie papierosy bez polskich znaków akcyzy. W stosunku do cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne, zakończone w trzech przypadkach wydaniem decyzji zobowiązujących ich do powrotu. Ukrainiec przewożący nielegalne wyroby tytoniowe odpowie za naruszenie przepisów kodeksu karno–skarbowego.
W następstwie przeprowadzonych kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, które miały miejsce w Krakowie i gminie Mykanów (powiat częstochowski), zatrzymanych zostało czworo nielegalnie pracujących Ukraińców – praca w sklepie spożywczym i w gospodarstwie ogrodniczym. Wykonujący te czynności cudzoziemcy nie posiadali dokumentów pozwalających im na legalną pracę. Działania podjęte przez Straż Graniczną w stosunku do obcokrajowców skutkowały wydaniem czterech decyzji zobowiązujących do powrotu. Ponadto skierowane zostaną wnioski do sądu o ukaranie właścicieli firm, którzy nielegalnie powierzyli pracę obywatelom Ukrainy. Grozi im za to kara grzywny nie mniejsza niż trzy tysiące złotych.

Źródło: materiały prasowe