„Zauważ mnie! Pomóż mi” – konferencja PCPR w Radomsku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku zaprasza do udziału w I Powiatowej Konferencji Poświęconej Problematyce Dziecka Krzywdzonego ph. „Zauważ mnie! Pomóż mi!”.

Zapraszamy przedstawicieli oświaty, pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, kuratorów sądowych, zawodowych rodzin zastępczych oraz innych instytucji, stowarzyszeń zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie z terenu powiatu radomszczańskiego. Celem konferencji jest uwrażliwienie środowiska lokalnego na powagę zagadnienia oraz zachęcenie do reagowania na wszelkie przejawy stosowania przemocy wobec dzieci. Spotkanie odbędzie się w Miejskim Domu Kultury, 11 grudnia, o godz. 9.00.

Organizatorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, Miejski Dom Kultury w Radomsku.