Zawierciańska drogówka prowadzi działania „Kontrola drogowa – Pieszy”

pasy

Dzisiaj na terenie powiatu zawierciańskiego policjanci wydziału ruchu drogowego prowadzą akcję pod kryptonimem „Kontrola drogowa – Pieszy”. Działania te maja wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych.
Dzisiejsza akcja potrwa do godz. 22.00 na terenie całego powiatu. Działania policyjne „Kontrola drogowa – Pieszy” mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących, jak i pieszych. Powtarzane cyklicznie akcje są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach działań stróże prawa zwracają uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie będą się przyglądali, czy piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.