Zawiercie: konkurs filmowy

znak (1)

Prezydent Miasta Zawiercie z okazji 100-lecia nadania praw miejskiej naszemu miastu ogłasza konkurs filmowy „Zawiercie – 24 h”. Do konkursu można zgłaszać filmy oryginalne w formie i treści ujęcia tematu, ukazujące Zawiercie i tą ziemię w ciekawy, autorski i osobisty sposób. Zgłoszone do konkursu etiudy filmowe zaprezentowane zostaną we wrześniu 2015 r.

Konkurs będzie składał się z dwóch etapów. W I etapie zwanym „Eliminacjami” Jury powołane na wniosek Organizatora, oceniać będzie wszystkie nadesłane etiudy, spełniające warunki konkursu. Na ich podstawie wyłoni finalistów. W II etapie zwanym dalej „Finałem” Jury oceniać będzie najlepsze prace wyłonione podczas „Eliminacji”. W Etapie finałowym zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu. Ponadto wyłonione zostaną trzy wyróżnienia za prace, których wartość artystyczna zostanie wysoko oceniona przez Jury.

Organizator, zgodnie z postanowieniami Jury przyzna: Grand Prix wraz z nagrodę finansową w wysokości 3 tys. zł brutto oraz trzy wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych. Etiuda filmowa Laureata nagrody głównej uzyskuje status „Filmowej etiudy 100 – lecia Zawiercia ”. Nagrodzeni w Konkursie filmowym „Zawiercie – 24 h” otrzymują również akredytacją na 22. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda & Anima 2015 organizowany w dniach 23 – 28 listopada 2015 r.

Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Organizatora: Wydział Upowszechniania Kultury, Rekreacji i Turystyki, Urząd Miejski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie dopiskiem Konkurs filmowy „Zawiercie – 24 h”:

a) wypełnioną kartę zgłoszenia, zwaną dalej „kartą”, dostępną na stronie internetowej www.zawiercie.eu

b) płytkę DVD – video z filmem, z listę dialogową w jęz. polskim. Płyta powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.

c) materiały reklamowe wraz z kadrami filmu.

Zgłoszenie do Konkursu należy przesłać nie później niż do 30 kwietnia 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia nadesłane po 30 kwietnia 2015 r. nie będą przyjmowane.

W załączeniu regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne na stronie internetowej http://www.spoleczenstwo.zawiercie.eu/aktualnosci/4501

 

Tekst i foto: UM Zawiercie