Zawodowiec 2017

Od 13 do 17 marca w Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej odbędą się Częstochowskie Targi Szkolne ,,Zawodowiec 2017”. Ich głównym celem jest promocja i zmiana wizerunku szkolnictwa zawodowego i technicznego wśród młodzieży i rodziców.

Dostępność wykształconych fachowców jest jednym z elementów, które decydują o atrakcyjności miasta bądź regionu dla inwestorów z każdej branży. Coraz częściej to właśnie możliwość pozyskania na miejscu wykwalifikowanych pracowników rozstrzyga o wyborze danej lokalizacji dla nowej inwestycji.

Częstochowa już od kilku lat konsekwentnie wspiera szkolnictwo zawodowe w porozumieniu z przedsiębiorcami. Dlatego nie jest tu żadną nowością upowszechniany obecnie w kraju model kształcenia dualnego – łączącego zdobywanie wiedzy teoretycznej z praktyczną nauką zawodu. Ponadto miasto pomaga rozbudowywać bazę warsztatową i dydaktyczną szkół, tworzy klasy wielozawodowe, przyznaje wyróżnienia pracodawcom przyjaznym szkołom zawodowym. We wszystkich częstochowskich szkołach wprowadzono też jednolity system doradztwa zawodowego. Wszystko to ma służyć dostosowaniu oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Organizacją targów ,,Zawodowiec 2017” zajęło się Centrum Obsługi Inwestora, dobrze orientujące się w oczekiwaniach przedsiębiorców, a przygotowania odbywają się w ścisłej współpracy z samorządami uczniowskimi. O każdej ze szkół biorących udział w targach powstanie krótki film reklamowy w konwencji „mannequin challenge”, przedstawiający ich zalety z perspektywy młodego człowieka.

Obok szkół, na targach zaprezentują się współpracujący z nimi przedsiębiorcy, zapewniający uczniom m.in.  praktyki zawodowe. Dla każdego z nich będzie przeznaczona powierzchnia wystawowa. Z kolei część szkół będzie miała okazję zaprezentować swoją ofertę już podczas otwarcia targów. Uczniowie stworzyli m.in. plakat imprezy, zaprezentują pokaz mody, a catering i obsługę kelnerską zapewni szkoła gastronomiczna. Klasy mundurowe będą natomiast uczyć elementów pierwszej pomocy i samoobrony. Przez pięć dni – od 13 do 17 marca – odwiedzający targi uczniowie gimnazjów będą mieli okazję zapoznać się z propozycją edukacyjną szkół, ale również – co nie bez znaczenia – z opiniami już uczących się w nich koleżanek i kolegów.

Szczegółowe informacje na temat targów będą pojawiać się na stronie http://www.outsourcingportal.eu/pl/kalendarium/czestochowskie-targi-szkolne-zawodowiec-2017 oraz profilu wydarzenia na Facebook’u https://www.facebook.com/Zawodowiec-1904395993138010/?fref=ts

Rozpoczęcie Targów 12 marca o godzinie 12.00.

Załączony poniżej plakat przygotował Arnold Poniatowski z Reymonta.

źródło: www.czestochowa.pl