,,Zawołani po imieniu” – odsłonięcie tablicy upamiętniającej rodzinę Brustów i Mielczarków

„Kto nie pamięta historii, skazany jest na jej ponowne przeżycie”. Instytut Pamięci Narodowej postanowił upamiętnić wielkich częstochowian, którzy w czasie II wojny światowej ratowali Żydów z narażeniem życia. W tym celu, na budynku Miejskiego Domu Kultury 24 marca odsłonięto tablicę memoratywną.

,,Osoby, które ratowały Żydów, poświęcając własne bezpieczeństwo, nie mogą być anonimowe”- słusznie zauważył Jan Kwaśniewicz, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Artur Hołubiczko to wnuk państwa Brustów, którzy dali schronienie kilkunastu Żydom we własnym mieszkaniu. Opowiada, w jaki sposób jego dziadkom udało się uchronić przed śmiercią taką liczbę osób.

Hołubiczko zdradził, że szczegóły historii jego dziadków można przeczytać w książce jednej z Żydówek, która dzięki nim przetrwała czas okupacji.

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką jest wyrazem hołdu dla tych, którzy w trudnym okresie okupacji niemieckiej, mimo grożącej kary śmierci, zdecydowali się pomóc współobywatelom narodowości żydowskiej. Dzień 24 marca został przypisany do obchodów tej uroczystości w 2018 roku. Organizatorami piątkowej uroczystości przy częstochowskim MDK był Instytut Pamięci Narodowej oraz Urząd Miasta Częstochowy.

LN

Galeria: Radio Fiat
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej rodzinę Brustów i Mielczarków