Zbigniew Herbert w szkole i bibliotece – spotkanie w Muzeum Częstochowskim

„Zbigniew Herbert w szkole i bibliotece” – pod takim hasłem odbyła się w środę 16 maja w Domu Poezji Haliny Poświatowskiej w Częstochowie IX sesja popularyzatorska. Wydarzenie zorganizowano w ramach Tygodnia Bibliotek i Roku Zbigniewa Herberta. W sesji wzięli udział bibliotekarze, pracownicy muzeum i nauczyciele języka polskiego.

Mówi Renata Zawada z Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego, jedna z organizatorek wydarzenia:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/05/1HERBERT_ZAWADA_16_05_2018.mp3]

Dom Poezji Haliny Poświatowskiej jest jedną z siedzib Muzeum Częstochowskiego, dlatego na spotkaniu nie mogło zabraknąć dyrektora tej instytucji, Tadeusza Piersiaka:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/05/2HERBERT_PIERSIAK_16_05_2018.mp3]

Dumnym gospodarzem Domu Poezji Haliny Poświatowskiej jest jej brat, Zbigniew Myga:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/05/3HERBERT_MYGA_16_05_2018.mp3]

IX sesję popularyzatorską pod hasłem „Zbigniew Herbert w szkole i bibliotece” zorganizowało: Muzeum Częstochowskie, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego.

MO