Zburzył „starą kotłownię” – jest akt oskarżenia

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe skierowała do Sądu Rejonowego w Częstochowie, akt oskarżenia przeciwko 38-letniemu Sebastianowi S., dotyczący zniszczenia zabytkowego budynku „starej kotłowni”, wchodzącej w skład zabudowy dawnej „Ciepłowni Zawodzie” w Częstochowie.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte na skutek zawiadomienia o przestępstwie, które złożył Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach. Więcej o sprawie mówi, prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik częstochowskiej Prokuratury Okręgowej:

Według biegłego, stan techniczny budynku umożliwiał jego przywrócenie do stanu pierwotnego bez konieczności rozbiórki z powodu zagrożenia życia i zdrowia. Ponadto biegły oszacował wartość rekonstrukcji budynku na kwotę co najmniej 4 mln. zł.:

Oskarżony z zawodu jest prawnikiem i nie był w przeszłości karany. Zarzucane oskarżonemu przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności do 8 lat. W razie skazania za takie przestępstwo sąd orzeka także na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków nawiązkę w wysokości zniszczonego zabytku.