Zdolny chemik z Częstochowy

Doktorant Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Jakub Łagiewka prowadzi badania chemiczne, dotyczące związków chemicznych przeznaczonych do oczyszczania wody.

Aby zainteresował się tym przemysł, potrzebne są stosowne uregulowania prawne, które będą wymuszać dbałość o czystość wód – zaznacza doktorant.

Jakub Łagiewka tłumaczy dlaczego wybrał ten konkretny obszar badań:

Doktorant wyjaśnia w jaki sposób – według jego pomysłu – można byłoby oczyszczać wodę:

Jakub Łagiewka wskazuje, jakie korzyści płyną z oczyszczenia wód oraz jakie są zagrożenia w przypadku nieczystości w wodzie:

Doktorant opowiedział także o zagranicznym stażu, na który w najbliższym czasie się wybiera:

Zdaniem naukowca wody w Polsce są zanieczyszczone. Do wód trafiają substancje chemiczne często powodujące skażenia.

 

PJU