Zero tolerancji

kosz smieci brud - kr

W rejonie ul. Ogrodowej, Katedralnej i Piłsudskiego częstochowska Straż Miejska przeprowadziła akcję „Zero tolerancji”.

Celem działań było ujawnianie wykroczeń i podejmowanie interwencji wobec osób spożywających alkohol w miejscach zabronionych, zaśmiecających oraz zanieczyszczających miejsca publiczne, niszczących mienie, zakłócających spokój i porządek publiczny oraz używających w miejscach publicznych słów nieprzyzwoitych. Ponadto strażnicy miejscy zwracali szczególną uwagę na placówki handlowe prowadzące sprzedaż alkoholu i wyrobów tytoniowych.

Strażnicy wypisali 15 mandatów oraz pouczyli 9 osób. Funkcjonariusze Straży Miejskiej skierowali też 2 wnioski o ukaranie do sądu. Ponadto 2 osoby przekazano Pogotowiu Ratunkowemu, jedną osobę przekazano pod opiekę rodziny. Akcja „Zero tolerancji” będzie stale powtarzana.