Zielona energia zasili fabrykę giganta

grafika źródło: www.tauron.pl

TAURON i Panasonic Energy Poland zawarły kontrakt na produkt EKO Premium. Oznacza to, że fabryka japońskiego giganta, która znajduje się w Gnieźnie, już trzeci rok z rzędu korzystać będzie z prądu w 100% wytworzonego w odnawialnych źródłach energii. Zielona energia dla Panasonic Energy Poland pochodzi przede wszystkim z elektrowni wiatrowych i wodnych Grupy TAURON.
Umowa obejmuje dostawę energii elektrycznej pochodzącej w 100% z OZE na cały rok 2021. TAURON sprzedaje energię elektryczną do fabryki w Gnieźnie nieprzerwanie od 2016 roku, a od 2019 roku – wyłącznie zieloną energię w ramach produktu EKO Premium.
– Ekologiczne produkty dla biznesu są realnym narzędziem wsparcia naszych klientów w realizowaniu podejmowanych przez nich działań na rzecz ochrony środowiska. Z roku na rok odnotowujemy wzrost zainteresowania zakupem zielonej energii. Rośnie zarówno wolumen sprzedaży, jak i liczba klientów, którzy decydują się na ekologiczną energię. W 2020 roku sprzedamy prawie dwa razy więcej energii z OZE niż w roku ubiegłym – mówi Tomasz Lender, wiceprezes zarządu ds. sprzedaży na rynku biznesowym w TAURON Sprzedaż.
Panasonic Energy Poland to jedyna w Polsce fabryka baterii cynkowo-węglowych i alkalicznych Panasonic. Wraz z fabryką w Belgii każdego roku wytwarzają prawie 2 miliardy baterii tej marki.
– Panasonic podejmuje szereg działań mających na celu ograniczenie emisji CO2. Dotyczą one m.in. produktów, działalności produkcyjnej, logistyki i biur. Jeśli chodzi o procesy produkcyjne, nasza firma angażuje się w działania mające na celu maksymalne ograniczenie wpływu fabryk Panasonic na środowisko. W te działania wpisuje się nasza współpraca z TAURONEM, dzięki której w naszej polskiej fabryce korzystamy z energii pochodzącej w 100% z odnawialnych źródeł energii – mówi Jarosław Janas, prezes zarządu Panasonic Energy Poland.
Potwierdzeniem zakupu zielonej energii w ramach EKO Premium jest certyfikat wydawany przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii. Gwarantuje on sprzedaż energii wyprodukowanej w konkretnym odnawialnym źródle i ściśle określonym czasie do konkretnego klienta. Dzięki temu klient ma pewność, że jest jedynym konsumentem – w przepływie handlowym – zakupionej energii. Produkt EKO Premium jest całkowicie niezależny od funkcjonującego Systemu Świadectw Pochodzenia.
– Warto podkreślić, że produkt EKO Premium wybierają nie tylko globalne marki, ale także mniejsze podmioty – dodaje Tomasz Lender.
Polityka Zielonego Zwrotu TAURONA to przedsięwzięcia nastawione zarówno na zwiększenie mocy produkcyjnej ekologicznych źródeł energii, jak i oferowanie klientom bogatej gamy zielonych produktów i usług.
W ofercie TAURONA są ekologiczne produkty przeznaczone dla różnych grup klientów. Mogą z nich korzystać nie tylko największe przedsiębiorstwa, ale również podmioty z sektora MSP oraz klienci indywidualni. W TAURONIE można zamówić też instalację fotowoltaiczną i stać się wytwórcą zielonej energii ze słońca. Szczegóły ekologicznych produktów TAURONA dostępne są na stronach www.tauron.pl.

źródło: www.tauron.pl