Zjazd Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich

rezerwat

W piątek 12 czerwca w Rezerwacie Archeologicznym w Częstochowie odbędzie się Walny Zjazd Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich . Wybór miejsca związany jest z 50. rocznicą otwarcia Rezerwatu Archeologicznego w Częstochowie Rakowie (Rezerwat Archeologiczny otwarto 9 czerwca 1965).