Złe warunki aerosanitarne

Nie od dzisiaj warunki atmosferyczne w regionie częstochowskim są złe. Na dzisiaj i jutro (22-23.01) śląski monitoring jakości powietrza, nie ma dla nas, lepszych informacji. Powietrze jest mało sprzyjające, dla naszych dróg oddechowych i układu krwionośnego. Wszystko przez rosnące stężenie pyłu zawieszonego.
Odpowiedzialna za to jest niska emisja, czyli spalanie w przydomowych kotłowniach niskiej jakości paliwa. A lekarze przypominają, że pył zawieszony może być przyczyną wielu chorób układu oddechowego, od chronicznego kaszlu po nowotwory płuc. Osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.