Zmarł abp Zygmunt Zimowski

abp_Zimowski_abp_Depo_fot_ks_Piotr_Zaborski

12 lipca tuż przed północą, po długiej chorobie nowotworowej, zmarł abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia, biskup senior diecezji radomskiej, bliski współpracownik trzech papieży. Abp Zimowski urodził się 7 kwietnia 1949 r. w Kupieninie w parafii Mędrzechów. Po uzyskaniu w 1967 roku świadectwa dojrzałości, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Zwieńczeniem studiów seminaryjnych były święcenia kapłańskie, które przyjął 27 maja 1973 r. z rąk bp. Jerzego Ablewicza, ówczesnego ordynariusza tarnowskiego. Po święceniach został mianowany wikariuszem parafii św. Elżbiety w Starym Sączu. W roku 1975 został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu teologii dogmatycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Następnie, zgodnie z wolą biskupa tarnowskiego, kontynuował studia w Innsbrucku w Austrii. Od 1 lutego 1983 r. rozpoczął pracę w watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. W latach 1983-1990 pracował pomagając duszpastersko w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Dobrej Rady w Rzymie, a od 1991 roku pełnił funkcję kapelana w Domu Macierzystym Sióstr Benedyktynek Wynagradzających Najświętszemu Obliczu w Bassano Romano. Prowadził również rekolekcje w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Biskupem radomskim został mianowany przez św. Jana Pawła II w Wielki Czwartek, 28 marca 2002 roku. W ciągu 7 lat pobytu w Radomiu dał się poznać jako wspaniały duszpasterz zaangażowany m.in. w działalność charytatywną. To właśnie z jego inicjatywy powstał diecezjalny Ośrodek Edukacyjno-Charytatywny „Emaus” w Turnie koło Białobrzegów. Zrealizował również budowę dwukondygnacyjnego budynku wraz z poddaszem, w którym mieści się Diecezjalne Duszpasterstwo Akademickie w Radomiu przy ul. Górniczej. Doprowadził do końca dzieło w Jasieńcu Iłżeckim, gdzie istnieje Dom Matki i Dziecka-Ofiar Przemocy w Rodzinie im. Jana Pawła II. Z inicjatywy abp Zimowskiego w ramach Instytutu Teologicznego w Radomiu, powstało Centrum Myśli Benedykta XVI o charakterze naukowo-badawczym. W trosce o ludzi chorych i starszych ks. abp Zimowski podjął starania, by w rodzinnym Kupieninie powstał Dom Radosnej Starości im. Jana Pawła II i kaplica Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Poświęcenia tegoż dzieła dokonał w 1994 roku kardynał Fiorenzo Angelini, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia. 18 kwietnia 2009 r. papież Benedykt XVI mianował ówczesnego bp. Zygmunta Zimowskiego przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia, wynosząc go do godności arcybiskupiej.

MT

fot. ks. Piotr Zaborski

źródło: www.ekai.pl