Zmarł profesor Ryszard Szwed

123456912a001330a929c705acd317b3

Zmarł profesor dr hab. Ryszard Szwed, emerytowany pracownik Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (wcześniej Wyższej Szkoły Pedagogicznej). W latach 1996-2002 pełnił funkcję rektora Uczelni (WSP, I i II kadencja).

Ryszard Szwed urodził się 4 stycznia 1939 r. w Radomsku. Kształcił się w Studium Nauczycielskim w Piotrkowie Trybunalskim, a później na Wydziale Filologiczno-Historycznym WSP w Krakowie. Uczelnie ukończył w 1965 roku. W 1977 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Pracował jako nauczyciel w Liceum Pedagogicznym w Radomsku. Później pełnił funkcje dyrektora Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, a także dyrektora I LO w Radomsku.

Z częstochowską Uczelnią był związany od 1990 r. Zajmował się okresem dwudziestolecia międzywojennego, a jego zainteresowania naukowca koncentrowały się wokół dziejów Częstochowy. Wielokrotnie organizował konferencje, których przedmiotem była przeszłość miasta i regionu. Jako rektor Uczelni dbał o pozyskiwanie nowych budynków. To również okres kampanii na rzecz utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego (z przekształcenia WSP).

Ryszard Szwed był m. in. aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego. W 2001 r. uzyskał tytuł profesora. Doceniany przez liczne komisje i towarzystwa naukowe został udekorowany odznaczeniami: Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Za: opr. Marka Makowskiego