Zmarła dr hab. prof. AJD Lucyna Rożek

zaloba

20 lutego br. zmarła Lucyna Rożek, dr hab. prof. nadzwyczajny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, przez wiele lat związana z Instytutem Filologii Polskiej AJD.

Prof. Lucyna Rożek była założycielką i kierownikiem Zakładu Teorii Literatury w latach 1996-2011. W środowisku akademickim jest znana jako autorka serii wydawniczej „Prace Interdyscyplinarne”, współredaktorka 4 tomów prac zbiorowych, autorka 4 monografii własnych. Zorganizowała 9 międzynarodowych konferencji o charakterze interdyscyplinarnym w kraju oraz była współorganizatorem i koordynatorem 5 konferencji międzynarodowych na Krymie.

W latach 2000-2005 była inicjatorem współpracy międzynarodowej z Państwowym Taurydzkim Uniwersytetem w Symferopolu na Krymie, z którym współorganizowała 5 konferencji poświęconych twórczości Adama Mickiewicza. Zainicjowała i zrealizowała podpisanie umowy z Państwowym Uniwersytetem Narodowym im. I. Miecznikowa w Odessie na Ukrainie. Była promotorką i recenzentką wielu rozpraw magisterskich oraz doktorskich.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 26 lutego o godz. 14.00 w Suchedniowie (woj. świętokrzyskie).

grafika: potamtejstronie.pl