Zmiana cen za śmieci w mieście

śmieci foto ZDCzęstochowska Rada Miasta ustaliła nowe stawki dotyczące wysokości opłat za odbiór śmieci. Będą one obowiązywać już od stycznia przyszłego roku. Od lipca 2013 roku, czyli od czasu wejścia w życie tzw. „rewolucji śmieciowej”, stawki dla mieszkańców Częstochowy wynosiły 10,50 zł za odpady zbierane w sposób selektywny i 12,50 za niesegregowane.

– Teraz będzie to odpowiednio 12 zł i 20 zł. Regulacja podyktowana jest zwiększoną częstotliwością obioru śmieci a także wymaganiami recyklingu bioodpadów. Różnica między opłatami nie jest aż tak duża. Częstochowa jest jednym z ostatnich miast województwa śląskiego, które wprowadza te regulację  – mówi Włodzimierz Tutaj – rzecznik UM Częstochowy.

W minionym tygodniu częstochowski samorząd zdecydował również o zmianie uchwały w sprawie stawki opłat za pojemnik na odpady o określonej pojemności – dodaje Tutaj. Z nadchodzących zmian nie cieszą się częstochowianie, którzy uważają, że ceny za wywóz śmieci są już wystarczająco wysokie. Dla wielu z nich podwyżki są absurdalne. Wśród respondentów są też i tacy, którzy deklarują, że zapłacą więcej, bo poziom usług dbania o czystość, wywózki śmieci jest zadowalający. 

Nowe ceny będą obowiązywać w Częstochowie do 30 czerwca 2017 roku.