Zmiana organizacji ruchu w Radomsku

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu związanej z budową ronda przy Miejskim Domu Kultury oraz przebudową skrzyżowania ulic Brzeźnickiej, Krakowskiej i Piastowskiej w Radomsku. Przebudowa oraz częściowe zamknięcie ul. Brzeźnickiej ma nastąpić w pierwszych dniach marca.

Podczas konferencji prasowej rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski omówił zmiany organizacji ruchu w czasie budowy ronda przy Miejskim Domu Kultury. Rzecznik zastrzegł, że podczas realizacji inwestycji mogą nastąpić kolejne zmiany w organizacji ruchu związane z koniecznością usprawnienia ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych. Nie będą one znacząco wpływać na organizację, a ich charakter będzie jedynie kosmetyczny. W przypadku większych zmian GDDKiA będzie informować mieszkańców z kilkudniowym wyprzedzeniem. Pierwszy etap polegający na budowie ronda przy Miejskim Domu Kultury trwać będzie przez trzy miesiące.

W poniższej galerii prezentujemy schemat tymczasowej organizacji ruchu oraz tablice informacyjne dotyczące objazdów.