Zmiana terminu dyżuru Rzecznika Praw Obywatelskich

logo_pl

Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach informuje, że najbliższy dyżur pracowników BRPO odbędzie się 19 marca od godz. 10.00 do 15.00 w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ulicy Śląskiej 11/13 w pok. 108.

Z uwagi na ograniczenia czasowe i organizacyjne należy przygotować pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym będzie nakreślony problem i dołączyć do niego kopie dokumentów obrazujących sprawę.

Pisma wraz z załącznikami można kierować również na adres:

Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach

Jagiellońska 25

40 – 032 Katowice

Biuro rozpatruje sprawy według kolejności wpływów.