Zmiana trasy autobusów linii nr 21, 23 i 38

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że w związku z budową autostrady A-1 w rejonie pętli LEŚNA od wtorku 21 marca zmienią się trasy autobusów nr 21, 23 i 38 oraz lokalizacja przystanków w dzielnicy Dźbów.
Linie nr 21, 23 i 38, zamiast na pętli LEŚNA będą kończyć i rozpoczynać swoje trasy na nowej pętli o nazwie KSSE – SKORKI, zlokalizowanej na końcu ulicy Ekonomicznej.
UWAGA – Dotychczasowe przystanki i pętla dla autobusów LEŚNA zostaną wyłączone z użytkowania.
Przystanki LEŚNA zostaną przeniesione w rejon skrzyżowania z ulicą Ekonomiczną (ok. 350 m. w kierunku centrum)
– w kierunku centrum – nowy przystanek będzie usytuowany przy ul. Leśnej za skrzyżowaniem z Ekonomiczną,
– w kierunku nowej pętli KSSE – SKORKI – po skręcie z Leśnej przystanek będzie usytuowany przy ulicy Ekonomicznej bezpośrednio za skrzyżowaniem z Leśną.
Przy ulicy Ekonomicznej w sąsiedztwie utworzonych zakładów pracy zostaną również zlokalizowane dodatkowe przystanki o nazwie EKONOMICZNA.
W związku z wprowadzonymi zmianami tras nieznacznej korekcie ulegną godziny odjazdów na liniach nr 21, 23 i 38.