Zmiana w terminarzu rekrutacji!

źródło fot.: www.gov.pl

To już ostatnia prosta naboru do Młodzieżowej Rady Ekologicznej przy Ministrze Środowiska. Nabór trwa tylko do 19 sierpnia! Młodzież z całej polski będzie uczestniczyć w proekologicznych decyzjach administracji rządowej.
Nabór do projektu rozpoczął się 1 czerwca na oficjalnej stronie: mre.srodowisko.gov.pl. W skład Młodzieżowej Rady Ekologicznej wejdą 32 osoby w wieku od 13 do 21 lat, pochodzące z całej Polski. Pierwsze posiedzenie rady planowane jest już we wrześniu.
– Głos młodego pokolenia jest pełny bezinteresownej wrażliwości i troski o przyszłość, zwłaszcza jeśli chodzi o nasze dziedzictwo narodowe, jakim jest środowisko naturalne. Warto korzystać z tej pozytywnej energii podczas poszukiwania proekologicznych rozwiązań przyszłości – zapewnia Minister Środowiska Michał Woś – Młodzieżowa Rada Ekologiczna będzie propagować polską myśl ekologiczną i rozwój nauki – dodaje.
Rada będzie mieć nie tylko głos doradczy, lecz także będzie dysponować swoim budżetem przekazanym ze środków partnera projektu – Lasów Państwowych. MRE będzie mogła także przyznawać granty na proekologiczne działania dzieci i młodzieży. Posiedzenia odbywać się będą przynajmniej raz na kwartał. Rada może również zebrać się i działać “ad hoc” w przypadku konieczności szybkiej reakcji. Wśród partnerów merytorycznych projektu są Lasy Państwowe, Parki Narodowe, Państwowy Instytut Geologiczny. Swoim patronatem projekt objął Rzecznik Praw Dziecka, Mikołaj Pawlak.
Do kompetencji Młodzieżowej Rady Ekologicznej przy Ministrze Środowiska należy wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej dotyczącej środowiska, a w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra Środowiska, w tym propozycji rozwiązań.

źródło: www.gov.pl