Zmiany w ordynacji wyborczej

 

Zmiany w ordynacji wyborczej, jakie zostały wprowadzone przez Sejm w grudniu 2017 roku, weszły w życie z końcem stycznia bieżącego roku. Znowelizowane przepisy obowiązywać będą już w najbliższych, jesiennych wyborach samorządowych:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/1PKW_Doruchowski_16_03_2018.mp3]

Zmiany obejmują również kwestie bardziej istotne, na przykład ilość i skład komisji wyborczych prowadzących i nadzorujących przebieg głosowań:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/2PKW_Doruchowski_16_03_2018.mp3]

W ordynacji wyborczej pojawiła się nowa funkcja, urzędnik wyborczy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/3PKW_Doruchowski_16_03_2018.mp3]

Jak zapewnia dyrektor Tomasz Doruchowski, mimo że zmiany jakie wprowadził ustawodawca wymagają dłuższych przygotowań, Państwowa Komisja Wyborcza będzie w pełni przygotowana do najbliższych wyborów.

ZD