Zmiany w organizacji ruchu w Alejach

aleje

Ze względu na organizowanie w naszym mieście XXIII Krajowej Wystawy Rolniczej i XV Dni Europejskiej Kultury Ludowej zostaną wprowadzone zmiany w zasadach ruchu. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać od piątku (5 września) od godz. 8.00 do niedzieli (7 września) do godz. 22.00. Zostaną zamknięte dla ruchu kołowego III aleja NMP (jezdnia północna i południowa) oraz ulica Kossak-Szczuckiej. Parkowanie przy obu jezdniach III alei będzie zabronione (za wyjątkiem pojazdów wystawców). Zawieszone zostaną również oba postoje taxi. Ponadto wyłączone z ruchu kołowego zostaną: lewy pas ruchu na ul. Dąbrowskiego i ul. Nowowiejskiego oraz lewy pas ruchu na ul. Śląskiej i ul. Kilińskiego na odcinkach przyległych do placu Biegańskiego – ruch na tych odcinkach odbywać się będzie jednym pasem.