Zmieniasz adres zamieszkania? Poinformuj ZUS

Fot. ZUS

Zmieniasz adres zamieszkania, a może adres e-mail? Pamiętaj, by poinformować o tym ZUS. Wskazanie prawidłowych i aktualnych danych ma duży wpływ nie tylko na przepływ informacji, ale także na wypłatę świadczeń.

Zdarza się, że renta bądź emerytura wraca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdyż klient nie powiadomił o zmianie miejsca zamieszkania. – przypomina Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/02/1_ADRES_ZUS_12_02_2021.mp3]

Dlatego, aby list trafił pod właściwy adres, klienci zobowiązani są zgłaszać do urzędu każdą jego aktualizację, w tym także zmianę adresu elektronicznego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/02/2_ADRES_ZUS_12_02_2021.mp3]

Zgodnie z przepisem art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

BNO/ZUS