Znamy już wyniki egzaminu gimnazjalnego

gimnazjum

W piątek 17.06 szkoły otrzymały wyniki egzaminu gimnazjalnego. Czy egzaminy wiarygodnie oddają stan wiedzy uczniów? Czy gimnazjaliści uczeni są „pod egzamin”, czy dla przyswojenia wiedzy i umiejętności przydatnych w dalszym życiu? Mówi Małgorzata Drogowska, nauczyciel w Gimnazjum nr 6:

– Uczymy wiedzy, którą będą mogli wykorzystać w dalszej edukacji. Ważne jest, żeby uczniowie umieli łączyć wiedzę z różnych przedmiotów, np. wiedzę biologiczną i fizyczną na zajęciach z chemii czy wykorzystywali umiejętność prawidłowego wysławiania się i pisania, nabytą na lekcjach języka polskiego.

Egzamin to stresujące wydarzenie w życiu młodego człowieka, tym bardziej, że od niego zależy przyszłość – wybór szkoły, dalsze kształcenie. Na wiarygodność wyników egzaminu może też wpływać gorsze samopoczucie ucznia. Jak mówi Małgorzata Drogowska, każdy egzamin jest w jakimś stopniu loterią. Uczeń może mieć lepszy bądź słabszy dzień. Dodatkowo działa silny stres – egzamin gimnazjalny to po szkole podstawowej pierwszy prawdziwy ważny egzamin, którego wyniki wpłyną na dostanie się lub nie do wymarzonej szkoły średniej. Wyniki nie zawsze odzwierciedlają wiedzę, możliwości i umiejętności ucznia.

Wynik egzaminu czasem bywa niespodzianką, ale często zaskakuje pozytywnie. Potwierdza to dyrektor Zespołu Gimnazjów Małgorzata Bieć:

– Po tylu latach przeprowadzania egzaminu możemy stwierdzić, że nasze oczekiwania w stosunku do niektórych uczniów spełniają się. Nieraz jesteśmy bardzo pozytywnie zaskakiwani wynikiem. Ale są też sytuacje, gdy wynik egzaminu nie odzwierciedla ocen końcoworocznych ucznia. Jestem zadowolona z wyników tegorocznego egzaminu, bo po wstępnej analizie już wiemy, że na pewno wynik egzaminu będzie dla nas wyższy, niż w ubiegłym roku. To jest radość dla nas wszystkich, to ważne osiągnięcie i uczniów, i nauczycieli.

Co ciekawe, zdecydowana większość uczniów trzecich klas gimnazjów w tym roku wybrała technika. Widać, że młodzi ludzie rozsądnie planują swoją przyszłość: chcą zdobyć zawód, nie rezygnując z możliwości podjęcia studiów. Coraz większą popularnością cieszą się też szkoły zawodowe.

Średnia wyników egzaminu w Częstochowie jest wyższa niż w województwie śląskim:

  • z języka polskiego: województwo 68,71 %, Częstochowa 72,69 %

  • z historii i wos-u: woj. 55,92 %, Częstochowa 58,77

  • z matematyki: woj. 47,78, Częstochowa 49,12 %

  • z przedmiotów przyrodniczych: woj. 50,76 %, Częstochowa 53,57 %

  • z języka angielskiego poziom podstawowy: woj. 65,33 %, Częstochowa 69,48 %

  • z języka angielskiego poziom rozszerzony: woj. 45,22 % Częstochowa 48,01 %

  • z języka niemieckiego poziom podstawowy: woj. 57,93 %, Częstochowa 62,58 %

Słabiej wypadliśmy z przedmiotów:

  • z języka niemieckiego poziom rozszerzony: woj. 59,32 %, Częstochowa 49,86 %

  • z języka francuskiego poziom podstawowy woj. 75,88 %, Częstochowa 63,83 %

Z języka rosyjskiego średnia jest dużo wyższa, niż w województwie: woj. 56,66 %, Częstochowa 70,80 %.

AD