Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny

karta_duzej_rodziny

Śląski Urząd Wojewódzki zachęca do partnerstwa w ramach ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. Do współpracy zaproszone są firmy i instytucje niezależnie od sektora czy rodzaju działalności. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny to realna pomoc dla rodzin, które mogą korzystać z przygotowanych specjalnie dla nich zniżek i ulg. Ideą Karty jest ułatwienie rodzinom 3+ dostępu do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz obniżenie kosztów codziennego życia.

Udział w programie to szereg korzyści dla firm i instytucji:

• prestiż – dzięki honorowaniu Karty Dużej Rodziny,
• promocja firmy/instytucji – większa rozpoznawalność i zainteresowanie ofertą firmy lub instytucji dzięki prawu do posługiwania się logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach informacyjnych i promocyjnych tych podmiotów, a także dzięki zamieszczeniu informacji o oferowanych ulgach w rządowym serwisie https://rodzina.gov.pl/,
• pozyskanie nowych klientów, pomoc w budowaniu długotrwałych relacji z nimi,
• prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny społecznie – dzięki realnemu wsparciu rodzin,
• współtworzenie ogólnopolskiego programu dla dużych rodzin,
• współtworzenie pozytywnego wizerunku wielodzietności.

By zgłosić firmę do programu należy:

• określić, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści firma/instytucja może zaoferować rodzinom wielodzietnym,
• wypełnić e-deklarację dołączenia do Karty Dużej Rodziny, dostępną pod linkiem:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/formularz-zgloszenia-kdr

Co dalej?

• po weryfikacji formularza zostaną uzgodnione z firmą/instytucją szczegółowe warunki współpracy,
• Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku firm/instytucji działających lokalnie) podpisze z firmą umowę ws. przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym.

Partnerzy mogą posługiwać się logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Lista firm, które włączyły się do Programu jest dostępna na stronie https://rodzina.gov.pl

Osobą wyznaczoną do koordynowania spraw związanych z realizacją „Karty Dużej Rodziny”
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach jest:

pani Bogusława Kuczyńska
inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej
tel.: (32) 20-77-805
e-mail: kuczynskab@katowice.uw.gov.pl

źródło: http://www.katowice.uw.gov.pl/urzad/aktualnosci_urzedu/idn:6073.html