Nowe regulacje dotyczące tegorocznych matur

źródło fot.: www.gov.pl

20 maja 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, w którym zawarto regulacje dotyczące sposobu przeprowadzenia w roku szkolnym 2019/2020 egzaminu maturalnego, składu zespołu nadzorującego egzamin, a także harmonogramy egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego i egzaminów zawodowych.
Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w sposób szczegółowy zostały opisane zasady przeprowadzania w 2020 roku egzaminów zewnętrznych: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Wyżej wymienione regulacje powinny zostać uwzględnione przez uczelnie przy dokonywaniu zmian uchwał rekrutacyjnych dotyczących studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021.
Uchwały rekrutacyjne na rok akademicki 2020/2021
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypomina, że w roku akademickim 2019/2020 uczelnia może dokonać zmian w uchwale, ustalającej warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób przeprowadzenia tej rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021. Natomiast zgodnie z ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w roku akademickim 2019/2020 uczelnia publiczna może dokonać zmiany zasad przyjmowania na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.

źródło: www.gov.pl