ZSS nr 45 zaprosił na Dzień Otwarty

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie, to jedna z placówek edukacyjnych zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą z różnego stopnia niepełnosprawnościami. W środę 14 marca szkoła zaprosiła na Dzień Otwarty wszystkich, którzy chcieliby zapoznać się z metodami pracy i warunkami jakie zapewnia swoim podopiecznym. O wydarzeniu mówi dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 45, Anna Kajda:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/ZSS45_Kajda_14_03_2018.mp3]

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie jest szkołą publiczną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem. Do szkoły przyjmowane są dzieci i młodzież zakwalifikowane do kształcenia specjalnego na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

ZD