ZUS kończy wysyłać „trzynastki”

Prawie 9 mld zł trafiło już do emerytów i rencistów z tytułu tzw. trzynastego świadczenia.

Do wypłaty zostały jeszcze tylko „trzynastki” dla osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Zakład kończy także wysyłkę decyzji o przyznaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Szczegóły przedstawia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik ZUS w województwie śląskim:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/05/1_BEATA_KOPCZYNSKA_27_05_2019.mp3]

Korespondencja z decyzją ZUS-u o przyznaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego trafiła już do ośmiu mln świadczeniobiorców. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina również, że do jednorazowego świadczenia pieniężnego uprawnieni są wszyscy klienci, którzy na dzień 30 kwietnia 2019 r. mieli ustalone prawo do emerytury, renty, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego.

źródło: ZUS