ZUS przypomina: maturzyści i studenci mogą ubiegać się o rentę rodzinną!

Fot. ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że o zaświadczenie rodzinne mogą ubiegać się także uczący się do dwudziestego piątego roku życia – co ważniejsze świadczenie przysługuje również w okresie wakacji.

Szczegóły świadczenia renty rodzinnej przypomina Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/07/1_renta_29_07.mp3]

Istotną informacją jest to, że dziecko, które do tej pory pobierało rentę rodzinną, a które ukończyło już szesnaście lat, może ją dalej pobierać świadczenie, pod warunkiem że kontynuuje naukę w szkole lub na studiach. Wówczas należy złożyć do ZUS-u zaświadczenie o kontynuacji nauki, które wystawia szkoła lub uczelnia. Zwykle dokument jest ważny jeden rok. Jak to jednak wygląda w czasie przerwy wakacyjnej? Urzędnicy uspokajają, zachowując procedury i terminy, świadczenie będzie dalej wystawiane:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/07/2_renta_29_07.mp3]

Jeśli studenci złożą oświadczenie, że od października zaczynają naukę, ale tak się nie stanie, będą musieli zwrócić rentę za wrzesień. Zdarza się też, że rok akademicki zaczyna się później niż w październiku. Wtedy renta za wrzesień nie przysługuje. Jak informuje rzecznik, świadczenie można pobierać dopiero od miesiąca, w którym złożono wniosek o wypłatę renty oraz zaświadczenie, że wnioskodawca rozpoczął studia.

Na koniec warto wspomnieć, że wysokość świadczenia zależy od ilości osób ją pobierających. W przypadku jednej osoby jest to osiemdziesiąt proc. świadczenia zmarłego, dwie osoby to już dziewięćdziesiąt proc., trzy osoby i więcej pobierają dziewięćdziesiąt pięć proc. Osobom pełnoletnim ZUS przekazuje rentę na ich rachunek bankowy lub pocztą.