ZUS rozsyła PIT-y

zus

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie już od kilku tygodni rozsyła deklaracje podatkowe PIT do osób pobierających świadczenia. Kto konkretnie może spodziewać się takiego dokumentu i co zrobić?
– Sukcesywnie wysyłamy PIT-y do wszystkich osób, które chociaż raz pobrały świadczenie w 2016 roku (…). Jeżeli osoby otrzymają na przykład PIT-11A albo PIT-11, albo PIT-8C, muszą rozliczyć się same, bo to nie są PIT-y, które obejmują cały rok podatkowy. Natomiast jeśli ktoś otrzyma PIT-40A – to jest PIT dla osób, które przynajmniej w grudniu 2016 roku pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i nadal to świadczenie pobierają – może rozliczyć się sam bądź też poprzestać na otrzymanej deklaracji podatkowej – mówi Ewa Jęczmyk, rzecznik Oddziału ZUS w Częstochowie.
Jeżeli świadczeniobiorcy chcą skorzystać z przysługujących im ulg czy z odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą dokonać dokonać tego w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36. Taki dokument należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego.
PIT-y ZUS rozsyła do końca lutego.

KK