ZUS zapisał składki na subkontach

zus

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył zapisywanie na subkontach swoich klientów wszystkich informacji składkowych przekazanych dotychczas przez otwarte fundusze emerytalne.
Tym samym ZUS dopełnił wszystkich prawnie przypisanych obowiązków narzuconych ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.
Zgodnie z przepisami wskazanej ustawy, do 3 lutego 2014 r. każdy otwarty fundusz emerytalny umorzył 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych (JR) zapisanych na rachunku każdego członka otwartego funduszu emerytalnego na dzień 31 stycznia 2014 r. Do końca października 2014 r. zaś każdy z OFE miał obowiązek przesłać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację o kwotach przekazanych do ZUS za każdego ze swoich klientów i okresie, jakiego te kwoty dotyczą. Zakład zaś do 31 marca był zobligowany przypisać umorzone 153 mld zł jednostek rozrachunkowych OFE do subkont swoich klientów.
I zgodnie ze wskazaną ustawowo datą Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył ewidencjonowanie wszystkich przekazanych dotychczas przez OFE informacji składkowych.
Klienci ZUS, którzy są członkami II filaru emerytalnego mogą sprawdzić zaewidencjonowane na ich subkontach informacje składkowe osobiście w każdej sali obsługi klientów w kraju lub listownie. Osoby zarejestrowane na Platformie Usług Elektronicznych wskazane informacje mogą uzyskać w Centrum Obsługi Telefonicznej, po uprzednim uwierzytelnieniu się loginem i hasłem PUE. Zapisy składkowe powstałe na bazie informacji z OFE będą widoczne w internecie na profilu każdego z użytkowników Platformy Usług Elektronicznych już w czerwcu. W tym samym miesiącu, po dokonaniu waloryzacji od dnia 1 czerwca, Zakład rozpocznie wysyłkę „Informacji o stanie konta”, w której znajdą się zapisy o kwotach przekazanych na subkonto w ZUS przez OFE.