Zwiastowanie Pańskie i Dzień Świętości Życia

Kościół Katolicki obchodzi dzisiaj Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 9 miesięcy przez Bożym Narodzeniem wspominamy zwiastowanie Maryi przez Archanioła: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus”. Tradycyjnie w Polsce obchodzimy dzisiaj również Dzień Świętości Życia. Jego celem jest budzenie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia na każdym jego etapie oraz zwrócenie uwagi na potrzebę szczególnej troski o nie. O tym, jak ważnym dla nas wszystkich powinien być dzisiejszy dzień mówi metropolita częstochowski abp Wacław Depo:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/1zycie_Depo_25_03_2019.mp3]

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego od wielu już lat jest okazją do modlitwy o poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Tradycyjnie również tego dnia wiele osób włącza się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, czyli zobowiązuje się do modlitwy w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. O tym czym jest duchowa adopcja i kto może się w nią włączyć mówi o. Stanisław Jarosz OSPPE:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/2zycie_Jarosz_25_03_2020.mp3]

Dzień Świętości Życia został ustanowiony w Kościele w Polsce w 1998 r. w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae” ogłoszonej 25 marca 1995 roku. Papież napisał w niej m.in., że „człowiek i jego życie jawią się nam jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia…” (Evangelium Vitae, 84).

Szczegółowe informacje o Dziele Adopcji Dziecka Poczętego można znaleźć na stronach:  centrumzawierzenia.jasnagora.pl,  www.duchowaadopcja.pl oraz  paulini.com.pl/duchowa-adopcja.

ZD

Codzienna modlitwa Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego,
towarzysząca dziesiątce różańca: 

Panie Jezu,
za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi,
która urodziła Cię z miłością
oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia,
który opiekował się Tobą po narodzeniu,
proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem,
a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę,
aby swoje dziecko pozostawili przy życiu,
które Ty sam mu przeznaczyłeś.
Amen.