Związek Gmin Jurajskich modernizuje trasy wspinaczkowe

show_image (1)

Związek Gmin Jurajskich zakończył projekt Bezpieczna Jura 2014. To przedsięwzięcie długofalowe, którego pierwsza edycja miała miejsce w 2005 roku. Zakłada poprawę infrastruktury turystycznej, głównie wspinaczkowej.
Akcja prowadzona jest przez Związek Gmin Jurajskich na terenie dwóch województw: małopolskiego i śląskiego.
Dzięki pozyskanym funduszom Związek Gmin Jurajskich kupuje niezbędne materiały i opłaca ekipy montujące zabezpieczenia. W tym roku udało się przystosować 57 dróg wspinaczkowych na terenie naszego województwa.
Nowe ringi i stanowiska zjazdowe pojawiły się na skałach: „Rzędowa” w Bzowie, „Krzewiny” w Karlinie, „Suchy Połeć” w Podzamczu, „Korycizna za Boiskiem” w Ryczowie i „Barwinek” w Skarżycach.