Żywa Korona Maryi

o. Stanislaw Jarosz

8 września 2017 roku minie równo 300 lat od pierwszej na ziemiach polskich koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej koronami papieskimi. Obchody roku jubileuszowego już trwają, a włączyć się w nie może każdy, m.in. współtworząc Żywą Koronę Maryi, korzystając z aplikacji Diament z Korony czy uczestnicząc w Jasnogórskich Wieczorach Maryjnych.
Z o. Stanisławem Jaroszem OSPPE, którego rozważania rozpoczęły cykl dostępnych poprzez aplikację Diament z Korony, rozmawiała Aleksandra Mieczyńska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2016/11/o_Stanislaw_Jarosz_z_Matka1.mp3]