Żywe jest Słowo Boże i skuteczne

Ewangelia Mateusza stała się w tym roku przestrzenią zmagań uczniów Szkół Podstawowych, którzy podeszli dzisiaj (23 lutego) do Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Wydarzenie odbyło się w siedzibie Wyższego Instytutu Teologicznego przy ul. św. Barbary. Mówi ks. Paweł Wróbel z referatu katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/02/1_konkurs_wiedzy_biblijnej.mp3]

Nad przygotowaniem uczniów do konkursu czuwali katecheci. Dla siostry Eweliny Dudzik – zmartwychwstanki, taka praca to przede wszystkim towarzyszenie dziecku, w jego odkrywaniu słów zawartych w Piśmie Świętym:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/02/2_konkurs_wiedzy_biblijnej.mp3]

Podobne zadanie przygotowania ucznia spoczywało na katechetce, Małgorzacie Wolskiej z Krzepic, która zauważa, że na etapie diecezjalnym uczeń ma świadomość powagi sytuacji w jakiej się znalazł:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/02/3_konkurs_wiedzy_biblijnej.mp3]

Emilia Kozłowska i Patryk Kowalski, uczniowie biorący udział w konkursie uważają, że dla nich zwycięstwem jest już samo znalezienie się na etapie diecezjalnym i możliwość lepszego zgłębiania Ewangelii według św. Mateusza:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/02/4_konkurs_wiedzy_biblijnej.mp3]

Konkurs Wiedzy Biblijnej dla Szkół Podstawowych organizowany był po raz XXII. I miejsce ex equo jury po ocenie prac przyznało Elizie Musiał z Dąbrowy Zielonej oraz Bartłomiejowi Rozemberg z Rędzin. II miejsce zajął Aleksander Kozerski ze SP nr 50 w Częstochowie. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

AS