10. Tradiclaromontana zakończona

Tradsi 4

Na Jasnej Górze w dniach 20-21 listopada odbyła się 10. Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej Tradiclaromontana. Rozpoczęła się ona w piątek 20 listopada od spotkania integracyjnego pielgrzymów i Nieszporów ludowych z konferencją.

Pierwszym punktem pielgrzymki w sobotę były Godzinki o Niepokalanym Poczęciu o 5:30, po których odprawione zostały tzw. Msze święte ciche – czyli takie, w których ministrant odpowiada na modlitwy celebransa, ponieważ wierni nie są w stanie go usłyszeć.

– Jest to pielgrzymka, która zbiera wiernych ze wszystkich duszpasterstw tradycji łacińskiej w Polsce. Duszpasterstw, których liturgią codzienną jest liturgia rzymska, jest Ryt Rzymski w formie nadzwyczajnej. Takich duszpasterstw jeszcze kilka lat temu nie było wiele, dziś jest ich na tyle dużo, że rokrocznie na Jasnej Górze gromadzi się nas już ponad pół tysiąca – mówi Radosław Nowak, przedstawiciel rady fundatorów Fundacji Inicjatywa Włodowicka, która jest organizatorem wydarzenia.

Fundacja Inicjatywa Włodowicka, która jest organizatorem pielgrzymki wiernych tradycji łacińskiej, zajmuje się upowszechnianiem liturgii Kościoła Katolickiego w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego.

– Jest potrzeba, żeby spotkać się i stworzyć jedną ogólnopolską wspólnotę wspólnot, która zjeżdża się raz do roku przed cudowny obraz Matki Bożej, wspólnie się modląc, wspólnie prosząc o łaski i wspólnie dziękując za to wszystko, co otrzymujemy – mówi Agnieszka Krzemińska, prezes fundacji.

10. Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej Tradiclaromontana zakończyła się w sobotę 21 listopada po południu modlitwą zawierzenia jej uczestników.

Paweł Kmiecik

Tradsi 1

Tradsi 2

Tradsi 3