11. Pielgrzymka Żywego Różańca

Z udziałem ok. 10 tys. osób na Jasnej Górze odbyła się 11. Pielgrzymka Żywego Różańca. Jasnogórskie spotkanie było szczególnym czasem modlitwy za pokój, Kościół, papieża, Ojczyznę, rodziny, młodzież oraz zachętą „by różaniec stał się modlitwą wszystkich”. Pielgrzymka przebiegała pod hasłem: „Różaniec siłą chorych i cierpiących”. To jednocześnie hasło szóstego roku Wielkiej Nowenny Różańcowej, która jest duchowym przygotowanie do jubileuszem 200-lecia powstania Żywego Różańca.

Mszy św. przewodniczył bp Jan Glapiak, który jest także moderatorem Żywego Różańca arch. poznańskiej. W homilii zachęcał, by nie ustawać w praktykowaniu modlitwy różańcowej. Za Benedyktem XVI przypomniał, że „różaniec jest duchową bronią w walce ze złem, z wszelką przemocą, w walce o pokój w sercach, w rodzinach, w społeczeństwie, na świecie”.

Ks. Jacek Gancarek, moderator krajowy Żywego Różańca w Polsce mówi o idei i sensie modlitwy, przekazanych przez abp. Wacława Depo, podczas Mszy św na jasnogórskim szczycie.:

Z czym wyjątkowym mogliśmy się spotkać podczas Nabożeństwa? Odpowiada ks. Gancarek:

Wspólnota różańcowa istnieje w prawie każdej parafii w Polsce. Jej członkowie, prosząc przede wszystkim w papieskich intencjach, każdego dnia modlą się za tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. „Żywy Różaniec” nade wszystko pamięta o misjach, bo taka też była intencja inicjatorki bł. Pauliny Jaricot. Pielgrzymka na Jasną Górę jest zawsze dla wszystkich członków Żywego Różańca początkiem nowego roku formacyjnego a teraz także szóstego roku Wielkiej Nowenny przed 200. rocznicą powstania Żywego Różańca.

EG
Galeria: Radio Fiat

11. Pielgrzymka Żywego Różańca