24 godziny dla Pana

24_godziny

W tegorocznym Orędziu na Wielki Post papież Franciszek napisał m.in. „(…)Po pierwsze, możemy modlić się we wspólnocie Kościoła ziemskiego i niebieskiego. Nie lekceważmy siły modlitwy wielu! Inicjatywa 24 ore per il Signore –„24 godziny dla Pana”–która, jak ufam, będzie podjęta w całym Kościele, także na szczeblu diecezjalnym, w dniach 13 i 14 marca, ma być wyrazem tej potrzeby modlitwy.” 

Podczas Wielkiego Postu 2014 Papieska rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji zaproponowała inicjatywę 24 godziny dla Pana. Inicjatywa ta polegała na zaproszeniu wiernych do skorzystania z Sakramentu Spowiedzi Świętej oraz z możliwości Adoracji eucharystycznej w wybranych kościołach, bez przerwy przez 24 godziny. Nabożeństwo pokutne w Rzymie, które rozpoczynało 24 godziny dla Pana, celebrował Papież Franciszek, który następnie sam przystąpił do Spowiedzi Świętej, by potem udzielić rozgrzeszenia tym, którzy oczekiwali w kolejce do jego konfesjonału.

Inicjatywa została bardzo pozytywnie przyjęta w całym Kościele i wielu Księży oraz Biskupów prosiło o jej powtórzenie. Ojciec Święty przychylił się do tych próśb i polecił, aby co roku z piątku na sobotę przed IV Niedzielą Wielkiego Postu była realizowana w całym Kościele inicjatywa 24 godziny dla Pana. W związku z tym Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji ogłosiła, iż w dniach 13-14 marca 2015 zostanie przeprowadzona inicjatywa 24 godziny dla Pana. Jako temat zostały wybrane słowa z Listu do Efezjan: Bóg bogaty w miłosierdzie (Ef 2,4). Papież Franciszek rozpocznie celebrację pokutną w Bazylice św. Piotra, a następnie przez 24 godziny w wybranych kościołach będzie można skorzystać z Sakramentu Pojednania oraz adorować Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. W Kościołach lokalnych Biskupi i Księża proszeni są o włączenie się do tej inicjatywy w jedności z Ojcem Świętym w sposób, który uznają za najbardziej odpowiedni. Jako Kościół diecezjalny włączamy się w tę papieską inicjatywę. W naszej archidiecezji inicjatywa będzie podjęta w następujących kościołach:

Region częstochowski: Kościół pw. Św. Jana Kantego i Kościół rektoracki pw. Najświętszego Imienia Maryi;

Region Radomszczański: Kościół pw. Św. Lamberta w Radomsku (kolegiata);

Region Wieluński: Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Pocieszenia (kolegiata);

Region Zawierciański: Kościół pw. Św. Piotra i Pawła w Myszkowie, kościół pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Zawierciu;

Od 13 marca od godz. 17.00do 14 marca do godz. 17.00 w wyżej wymienionych kościołach będzie trwać adoracja Najświętszego Sakramentu oraz dyżur w konfesjonale przynajmniej jednego kapłana.