25. Rocznica Koronacji Obrazu Matki Bożej Mrzygłodzkiej

Dokładnie dwadzieścia pięć lat temu przeżywaliśmy podniosłą uroczystość koronacji Obrazu Matki Bożej Mrzygłodzkiej. Wydarzenie to było zwieńczeniem Kongresów Maryjnego i Mariologicznego, które odbywały się na Jasnej Górze.
Do położonego w sercu Jury Krakowsko–Częstochowskiej Mrzygłodu przybyli najwyżsi rangą hierarchowie Kościoła na czele z legatem papieskim św. Jana Pawła II, kardynałem Adamem MAIDĄ. Rzesze pielgrzymów z całej Polski z radością spoglądały na uwieńczenie Cudownego Obrazu Papieskimi Koronami.
Zapraszamy wszystkich na Uroczystości Jubileuszowe w dniu 22 sierpnia 2021 r.Szczegóły na plakacie poniżej.

źródło: www.archiczest.pl