27. rocznica śmierci biskupa Miłosława Kołodziejczyka

27. rocznica śmierci biskupa Miłosława Kołodziejczyka

źródło fot.: archiczest.pl

Dzisiaj (3 marca 2021 r.) przypada 27. rocznica śmierci biskupa Miłosława Kołodziejczyka. W jego intencji bp Andrzej Przybylski odprawi Mszę św. o godz.12.00 w krypcie biskupów pomocniczych w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Tajemnicy Emaus na cmentarzu Kule w Częstochowie.
Bp Miłosław Kołodziejczyk urodził się 23 czerwca 1928 r. w Sułoszowej. W 1947 r. wstąpił do Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po pięciu latach studiów filozoficzno-teologicznych uzyskał stopień magistra teologii na podstawie pracy pt. „O świętych obcowaniu w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Ignacego Różyckiego. 29 czerwca 1952 r. otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze częstochowskiej z rąk bp. Stanisława Czajki.
Po święceniach podjął pracę duszpasterską w Zagórzu i Gomunicach. Wkrótce jednak został posłany na studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1956 r. uzyskał stopień licencjata z teologii. Od tego też roku był profesorem w Częstochowskim Seminarium Duchownym. W tym samym czasie pełnił tu funkcje sekretarza, prefekta studiów i wychowawcy. Studiował w Warszawie i Krakowie. W Warszawie na Akademii Teologii Katolickiej uzyskał stopień doktora z teologii dogmatycznej (eklezjologii) w 1967 r. na podstawie pracy pt. „Tożsamość mistycznego ciała Chrystusa i Kościoła rzymsko-katolickiego w teologii ostatniej doby”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Ignacego Różyckiego. Następnie w latach 1967-69 kontynuował studia w Rzymie, Paryżu i Louvain.
14 sierpnia 1974 r. został mianowany przez bp. Stefana Barełę rektorem Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 23 października 1978 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji częstochowskiej. Była to pierwsza nominacja biskupia za pontyfikatu Jana Pawła II. Święcenia przyjął 31 grudnia 1978 r. z rąk bp. Stefana Bareły. Został tym samym biskupem tytularnym Avissy. Jako dewizę biskupią przyjął słowa „Sub Tuum Praesidium” (Pod Twoją obronę). Zmarł 3 marca 1994 r. w Częstochowie.

źródło: www.archiczest.pl