Lektorzy gotowi do służby

web lektorzyWczoraj (13 grudnia) w parafii św. Wojciecha w Częstochowie 175 ministrantów z archidiecezji częstochowskiej zostało pasowanych na lektorów. Uroczystej Mszy św. przewodniczył metropolita częstochowski, który podczas kazania odniósł się do słów polskiego poety Romana Brandstaetter’a:
– Drodzy moi, w tym miejscu pragnę przywołać tekst poety – Romana Brandstaetter’a. W słynnym już dzisiaj kręgu biblijnym poeta stawia pytanie: jak wytłumaczyć niektórym ludziom pozbawionym wzroku wewnętrznego, że na ich oczach dzieją się zdarzenia o biblijnej treści, że Biblia, choć powstała przed wiekami, wciąż jest w naszej obecności pisana niewidzialnym Palcem Boga, że to, co było, jest i będzie aż do ostatecznego rozwiązania się ludzkości i jej dziejów, jest żywe na kartach Pisma Świętego? Biblia jest wciąż pisana Palcem Bożym – zaznaczył abp Wacław Depo.

W Eucharystii udział wzięli również proboszczowie i wikariusze z poszczególnych parafii. Obecny był również sprawujący pieczę nad młodymi lektorami Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza, który zaznaczył, że powinniśmy być dumni z nowo pasowanych:
– Myślę, że powinniśmy być dumni z tych chłopców, dlatego że wiemy, jak dzisiaj bardzo dużo mówi się na temat Kościoła, na temat wiary i nie zawsze dobrze się mówi. Dlatego nie powinniśmy przestać w to wierzyć, że już się nic w Kościele nie da zrobić, że ludzie odchodzą. Nie. Ludzie przychodzą do Kościoła, są blisko Pana Boga, ludzie się nawracają. A ci chłopcy, którzy dziś są ubrani w białe alby, są przyszłością naszego Kościoła – mówił po zakończeniu Mszy św. ks. Sebastian Ciastek.

Każdy z lektorów otrzymał z rąk abp. Depo Pismo Święte.