28 grudnia – Święto Świętych Młodzianków

Fot. Radio Fiat/ZD

Czwarty dzień Oktawy Bożego Narodzenia to Święto Świętych Młodzianków, Męczenników. Poświęcono je dzieciom z Betlejem i okolicy, które niewinnie oddały życie za sprawą rozkazu Heroda, namiestnika Galilei.

Święto, choć odnosi się do tragicznych wydarzeń, jest wielkim hołdem oraz przypomnieniem, że dzieci są istotnym fragmentem naszego życia. W tym dniu bp Andrzej Przybylski sprawował Eucharystię dla opiekunów i podopiecznych Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej „Dom Życia” im. Leonii Nastał Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Częstochowie.

– W centrum naszego życia musi trwać walka o prawa i dobre wychowanie dzieci, bo to fundament naszej przyszłości – podkreślał bp Przybylski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/1_SWIETO_MLODZIANKOW_28_12_2020.mp3]

„Dom Życia” w Częstochowie ma obecnie pod swoją opieką 23 dzieci w wieku od roku do 16 lat. Jak zaznacza dyrektor placówki s. Barbara Kaczmarczyk, głównym zadaniem opiekunów jest możliwie jak najbardziej wszechstronne przygotowanie dzieci do samodzielnego życia:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/2_SWIETO_MLODZIANKOW_28_12_2020.mp3]

Placówka opiekuńczo-Terapeutyczna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, tak jak i większość tego typu miejsc, nieustanne zmaga się z różnymi problemami, mniejszymi i większymi:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/3_SWIETO_MLODZIANKOW_28_12_2020.mp3]

„Dom Życia” zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom wymagającym szczególnej troski. Podopieczni ośrodka ze względu na stan zdrowia wymagają stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji, jednak nie mogą zostać umieszczeni w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

BNO