28. Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej

Na Jasnej Górze odbyła się dwudniowa Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej. Centralnym jej punktem była Msza św. sprawowana pod przewodnictwem biskupa świdnickiego, Ignacego Deca. Na Szczycie jasnogórskim zgromadzili się członkowie Akcji Katolickiej z każdej diecezji i wielu oddziałów parafialnych.

W homilii bp Dec, podkreślił, że najważniejszym pokarmem dla naszego ducha są Komunia św. i słowo Boże. Przypomniał o najważniejszych zadaniach w dziele nowej ewangelizacji i w świetle ostatnich dokumentów Kościoła. O tym, że jesteśmy wszyscy misjonarzami wezwanymi do głoszenia Ewangelii. Hierarcha wskazał na sytuację, w której żyjemy i niebezpieczeństwo napływających utopijnych ideologii.

– Jako członkowie Akcji Katolickiej jesteśmy powołani do demaskowania tych ideologii, będących mitami nagłaśnianymi w niektórych mediach. Jako świeccy nie możemy być bierni, ale musimy reagować na te mity, które prowadzą do utopii. Jeśli są one wcielane w życie, to przynoszą fatalne skutki.

Biskup apelował byśmy czuli się odpowiedzialni za to, co się dzieje nie tylko w naszym domu, szkole, czy parafii, ale też w naszym narodzie i w Europie.

– Nie chcemy oddać tych skarbów i wartości, które przejęliśmy od poprzedników, naszych praojców. Są one zagrożone. Obudźmy się. Jako ludzie wierzący musimy reagować. Mamy prawo do prawdy i prawo do życia. Trzeba pamiętać o przestrodze św. Jana Pawła II, że demokracja bez wartości staje się zakamuflowanym totalitaryzmem – przypominał biskup świdnicki.
– Naszym zadaniem jako świeckich katolików jest demaskowanie mitów m.in. o prywatności religii, niepotrzebności sakramentów, tolerancji ogołoconej z prawdy i nagłaśnianego pluralizmu etycznego. Pamiętajmy, że posługujący się nimi usiłują zagarnąć główne trzy sektory życia społecznego: edukację, sądownictwo i media. Musimy być czujni i je demaskować.
Na zakończenie biskup Dec zachęcał do modlitwy, byśmy byli dobrymi współpracownikami Ducha Świętego i żyli w jedności w Kościele. Szli ufnie w przyszłość ze słowami „Jezu Ufam Tobie’.

Msza św. na Szczycie jasnogórskim stanowiła najważniejszy punkt pielgrzymki, a poprzedziła ją procesja uczestników Alejami Najświętszej Maryi Panny z Archikatedry częstochowskiej.
– Matce Bożej chcemy podziękować za to, że jesteśmy Kościołem, że możemy odczytywać na nowo charyzmaty, którymi Pan Bóg nas nieustannie obdarza oraz swoje miejsce w kościele, misję i zadania – mówił Andrzej Kamiński, prezes Akcji Katolickiej w Polsce. Jako nowo wybrany prezes, nie krył swojego zadowolenia z jedności i siły jakie płyną z pielgrzymowania. Wyraził też nadzieję, że nowy zarząd będzie umiał z tej jedności czerpać.
– Mam nadzieję, że będziemy umieli odczytać wolę Bożą dla naszego stowarzyszenia. Doroczne spotkanie jest zawsze okazją do przypomnienia o aktualnych zadaniach Akcji Katolickiej i modlitwą o dobro Kościoła oraz Ojczyzny – dodał prezes Kamiński, podkreślając, że jedną z intencji jest też podziękowanie Panu Bogu za wstawiennictwo Matki Bożej i za dotychczasowe osiągnięcia.
Andrzej Kamiński przypomniał także o zadaniach, jakie stoją przed osobami należącymi do stowarzyszenia.
– Akcja Katolicka jest szkołą apostolstwa, ale i świętości. Każdy jest do niej powołany i my też staramy się tą drogą kroczyć. Chodzi o całokształt naszej pracy, żebyśmy zrozumieli, że jesteśmy cząstką Kościoła. Swoim świadectwem, słowem, czynem i miłością możemy dużo zrobić – wyjaśnił.

Krajowy Asystent Akcji Katolickiej, biskup Marek Mendyk podkreślił, że pielgrzymka to czas, by prosić o radość i motywację do dalszej apostolskiej pracy oraz odwagę, by nieść nadzieję ewangelicznego życia. – Pierwszym i zasadniczym celem pracy Akcji Katolickiej jest szukanie nowych sposobów apostolstwa świeckich, a podstawowym miejscem działania jest parafia – powiedział. – Byśmy w tym zwariowanym świecie niepokoju i chaosu, umieli być światłem dla innych, żebyśmy mocą Jezusa szli do naszych społeczności i nieśli światło, pokój, nadzieję – dodał bp Mendyk.

– To jest ważne, żeby się spotkać z całą Polską – mówili uczestnicy pielgrzymki, przypominając, że jest to też forma wyznania wiary, pokazania co sobą reprezentują. Oprócz prywatnych intencji, członkowie stowarzyszenia modlili się, by Matka Boża otoczyła swoją opieką Akcję Katolicką.

W Polsce Akacja Katolicka działa od 1930 r. Pierwszy oficjalny jej statut został zredagowany przez prymasa Augusta Hlonda, który widział konieczność odbudowy państwa w oparciu o katolicką wiarę i moralność, a reaktywował ją papież Jan Paweł II. Pierwszym zasadniczym celem pracy Akcji Katolickiej jest szukanie nowych sposobów apostolstwa świeckich, a podstawowym miejscem działania jest parafia. W Polsce Akcja Katolicka liczy około 20 tys. członków.

Źródło: Anna Przewoźnik, Maria Kopacka – Fornal @JasnaGóraNews