30 lat temu Stolica Apostolska przedstawiła nowy Katechizm Kościoła Katolickiego

7 grudnia 1992 roku watykańska Kongregacja Nauki i Wiary ukończyła pracę nad nowym Katechizmem Kościoła Katolickiego. Jego redagowanie rozpoczęto na życzenie papieża Jana Pawła II, który widział konieczność uwspółcześnienia 400-letniego Katechizmu Piusa V. Nad pracami redakcyjnymi czuwał kard. Joseph Ratzinger.

Rzecznik archidiecezji częstochowskiej ks. Mariusz Bakalarz omawiając kulisy podjęcia prac nad nowym Katechizmem wyjaśnia, że nie zmieniono w żadnej mierze nauczania Kościoła, a jedynie dostosowano przekaz tak, aby był bardziej zrozumiały dla dzisiejszego świata:

Nieco wcześniejszą próbą uwspółcześnienia było opracowanie, które wydał na początku XX wieku św. Pius X, jednak Katechizm Kościoła Katolickiego pozostał w niezmienionej od Soboru Trydenckiego formie. Nowy Katechizm wprowadził nieco inne podejście do niektórych kwestii. Ks. Mariusz Bakalarz zwraca tutaj uwagę, że postęp naukowy pozwolił spojrzeć na te aspekty życia z głębszej perspektywy:

Tutaj warto podkreślić, że w kontekście samobójstwa nie zmieniło się stanowisko Kościoła o tym, że jest to grzech ciężki. Wprowadzono jednak rozróżnienie, że odpowiedzialność za ten grzech nie zawsze bierze samobójca, ale w większej mierze ludzie, którzy go do samobójstwa doprowadzili. Katechizm pozwala zrozumieć takie zależności, bo jest swoistym drogowskazem, który w uporządkowany sposób wyjaśnia poszczególne prawdy wiary:

Pierwsze wydania nowego Katechizmu nie zostały opublikowane, jak możemy się spodziewać, w języku łacińskim lub włoskim. Z uwagi na to, że pracowało nad nim wielu teologów z Francji, pierwszym językiem w którym został wydany, był właśnie język francuski.