31. Pielgrzymka Ochotniczych Hufców Pracy na Jasną Górę

W piątek, 25 maja odbyła się 31. Pielgrzymka Ochotniczych Hufców Pracy na Jasną Górę. Obchody rozpoczęły się o godzinie 14:00 w Archikatedrze Świętej Rodziny, gdzie sprawowane było nabożeństwo pokutne. Następnie ok. 500 pątników z całej Polski udało się na Jasną Górę, składając po drodze kwiaty przy pomniku św. Jana Pawła II – ich patrona.

Szczegółowy plan pielgrzymki przedstawia Anna Stokłosa – rzecznik prasowy Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP:

Ks. Jarosław Sroka – ogólnopolski duszpasterz Ochotniczych Hufców Pracy mówi o początkach Pielgrzymki OHP, które związane są ze Światowymi Dniami Młodzieży:

Bp Andrzej Przybylski, który przewodniczył Mszy św. w intencji pątników, odprawionej w Bazylice Jasnogórskiej, zwrócił uwagę, że z młodymi ludźmi trzeba rozmawiać o Bogu, tłumaczyć wytrwale, mimo że ci często się od Niego odsuwają.

W wygłoszonej homilii biskup pomocniczy podkreślił, że Komunia Święta jest bardzo ważna. Dzięki niej tylko możliwe jest pojednanie z Bogiem:

W Piśmie Świętym jest napisane, że ,,łaska i dobro pójdą w ślad za Mną”. Tak mówi Bóg — przypomniał kaznodzieja i wyjaśnił:

Dorota Sciller, jedna z uczestniczek pielgrzymki i wychowawczyni z OHP w Bielsku-Białej zdradziła, z jaką intencją przybyła na Jasną Górę:

Piotr Modzelewski, zastępca Komendanta Głównego OHP w Warszawie zaznaczył, że młodzieży należy wdrażać wartości chrześcijańskie:

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa, nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy. OHP wykonują zadania w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży w przedziale wiekowym 15-25 lat.

Kazanie bp. Przybylskiego:

LN

Galeria: Radio Fiat

31. Pielgrzymka Ochotniczych Hufców Pracy na Jasną Górę